• Tai lieu huong dan thuc hanh ke toan hanh chinh su nghiẹp

  Tai lieu huong dan thuc hanh ke toan hanh chinh su nghiẹp

  Tài liệu hướng dẫn tới bạn đọc thực hành kế toán hành chính sự nghiệp như: Kế toán tiền mặt; Kế toán tiền gửi; Kế toán tài sản cố đinh; Kế toán vật tư hàng hóa; Kế toán bán hàng; Kế toán tiền lương; Kế toán mua hàng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung.

   43 p hict 21/02/2022 81 0

 • Tai lieu noi bo va Bai tap thuc hanh excel ung dung trong ke toan

  Tai lieu noi bo va Bai tap thuc hanh excel ung dung trong ke toan

  Tài liệu giới thiệu tới bạn đọc một số kiến thức cơ bản thường dùng trong Excel và MS Excel 2013 các hàm tính toán cơ bản dùng trong kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung.

   34 p hict 21/02/2022 77 0

 • To chuc cong tac ke toan 2_Doan Xuan Tien

  To chuc cong tac ke toan 2_Doan Xuan Tien

  Cuốn sách giới thiệu với bạn đọc nội dung công việc kế toán ở các đơn vị; Ý nghĩa và mục đích của tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị; Yêu cầu và nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán; Nội dung tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 2.

   107 p hict 21/02/2022 78 0

 • To chuc cong tac ke toan 1_Doan Xuan Tien

  To chuc cong tac ke toan 1_Doan Xuan Tien

  Cuốn sách giới thiệu với bạn đọc nội dung công việc kế toán ở các đơn vị; Ý nghĩa và mục đích của tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị; Yêu cầu và nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán; Nội dung tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1.

   98 p hict 21/02/2022 71 0

 • Quan ly san xuat va kiem soat chi phi_TS. Nguyen Danh Nguyen

  Quan ly san xuat va kiem soat chi phi_TS. Nguyen Danh Nguyen

  Tài liệu giới thiệu với bạn đọc vai trò của cán bộ quản lý sản xuất; Trách nhiệm của cán bộ quản lý sản xuất; Và năng lực cần thiết của cán bộ quản lý sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung.

   286 p hict 21/02/2022 73 3

 • Ung dung Excel trong kinh te - Tran Thanh Phong

  Ung dung Excel trong kinh te - Tran Thanh Phong

  Tài liệu tham khảo về tin học căn bản - Giáo trình Excel.Tài liệu được biên soạn dưới dạng hướng dẫn từng bước phần mềm Microsoft Excel để giải các bài toán trong kinh tế. Tài liệu không chú trọng vào việc đánh giá, giải thích các ý nghĩa kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung.

   119 p hict 21/02/2022 83 0

 • Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế - NXB Thống Kê

  Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế - NXB Thống Kê

  Nội dung giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế của PGS.TS. Trần Bình Trọng được biên soạn theo chương trình môn học "Lịch sử các học thuyết kinh tế" do Hội đồng đào tạo ngành kinh tế thuộc Bộ giáo dục và đào tạo duyệt ngày 24 và 25 tháng 7 năm 1990, được dùng làm tài liệu giảng dạy, học tập và nghiên cứu ở các trường đại học thuộc...

   337 p hict 29/07/2021 158 0

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Kế toán thuế

  Kỷ yếu Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Kế toán thuế

  Kỷ yếu Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Kế toán thuế trình bày các nội dung chính sau: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo học phần kế toán thuế tại trường Đại học kinh tế Nghệ An; Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần kế toán thuế theo hướng tiếp cận thực tiễn; Thực trạng và giải...

   88 p hict 29/06/2021 147 1

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 14/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 14/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 14/2020 trình bày các nội dung chính sau: Một số điểm chưa thống nhất trong văn bản pháp luật ở nước ta hiện nay, tham nhũng vặt và phòng chống tham nhũng vặt, nội luật hóa các cam kết trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương về bảo hộ nhãn hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   68 p hict 29/03/2021 253 1

 • Báo cáo Kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề may thời trang, trình độ trung cấp

  Báo cáo Kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề may thời trang, trình độ trung cấp

  Tài liệu trình bày giới thiệu về cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo và chương trình đào tạo; kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; tổng hợp kế hoạch nâng cao chất lượng chương trình đào tạo; đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo Nghề may thời trang bậc...

   35 p hict 26/10/2020 300 1

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 144/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 144/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 144/2019 trình bày các nội dung chính sau: Hoàn thiện kiểm toán công tác quản lý, sử dụng “đất ở không hình thành đơn vị ở”, hoàn thiện kiểm toán tuân thủ việc quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các Ban Quản lý dự án cấp huyện, hoàn thiện tổ chức kiểm toán hoàn thuế giá trị gia tăng trong kiểm...

   69 p hict 27/04/2020 329 2

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 145/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 145/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 145/2019 trình bày các nội dung chính sau: Hoàn thiện biên bản và việc lập biên bản kiểm toán ngân sách cấp huyện trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương, nâng cao chất lượng kiểm toán các cơ sở y tế công lập thông qua việc xây dựng và ban hành hướng dẫn kiểm toán chi tiết, nâng cao chất lượng kiểm toán...

   60 p hict 27/04/2020 328 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số