• Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng với UML: Phần 1 - Dương Kiều Hoa, Tôn Thất Hòa An

  Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng với UML: Phần 1 - Dương Kiều Hoa, Tôn Thất Hòa An

  Phần 1 của giáo trình "Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng với UML" cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan phân tích thiết kế hệ thống; ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất là gì; khái quát về UML; mô hình hóa use case;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p hict 22/08/2022 35 0

 • Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng với UML: Phần 2 - Dương Kiều Hoa, Tôn Thất Hòa An

  Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng với UML: Phần 2 - Dương Kiều Hoa, Tôn Thất Hòa An

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng với UML" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về: mô hình đối tượng; lớp và đối tượng trong UML; quan hệ phụ thuộc và nâng cấp; mô hình hóa động; sự kiện và thông điệp (Event & Message); biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram);... Mời các bạn cùng...

   110 p hict 22/08/2022 31 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Tập 1): Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên)

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Tập 1): Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên)

  Giáo trình "Cơ sở dữ liệu (Tập 1)" trình bày các kỹ thuật tổ chức dữ liệu ở dạng mô hình liên kết thực thể, hay mô hình quan hệ, chuẩn hóa mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, cũng như sử dụng các phép toán đại số quan hệ hoặc SQL để truy vấn thông tin từ cơ sở dữ liệu. Giáo trình kết cấu gồm 3 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày...

   126 p hict 25/07/2022 37 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Tập 1): Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên)

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Tập 1): Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên)

  Giáo trình "Cơ sở dữ liệu (Tập 1)" trình bày các kỹ thuật tổ chức dữ liệu ở dạng mô hình liên kết thực thể, hay mô hình quan hệ, chuẩn hóa mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, cũng như sử dụng các phép toán đại số quan hệ hoặc SQL để truy vấn thông tin từ cơ sở dữ liệu. Giáo trình kết cấu gồm 3 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày...

   58 p hict 25/07/2022 38 0

 • Ebook Chìa khóa trên đường hội nhập - Bí quyết thành công của tập đoàn Microsoft: Phần 2

  Ebook Chìa khóa trên đường hội nhập - Bí quyết thành công của tập đoàn Microsoft: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Chìa khóa trên đường hội nhập - Bí quyết thành công của tập đoàn Microsoft" trình bày các nội dung chính sau: Tam giác vàng phát triển phần mềm; Các nguyên tắc phát triển phần mềm; Đảm bảo tính ổn định của phần mềm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   170 p hict 25/07/2022 32 0

 • Ebook Chìa khóa trên đường hội nhập - Bí quyết thành công của tập đoàn Microsoft: Phần 1

  Ebook Chìa khóa trên đường hội nhập - Bí quyết thành công của tập đoàn Microsoft: Phần 1

  Cuốn sách này được viết dựa vào những kinh nghiệm có được trong suốt quá trình phát triển phần mềm đầy những biến đổi. Phần 1 của cuốn "Chìa khóa trên đường hội nhập - Bí quyết thành công của tập đoàn Microsoft" mang đến các nội dung chính sau: Khái quát phát triển phần mềm; Xây dựng kế hoạch kỹ thuật phát triển nhiều phiên bản; Xây...

   183 p hict 25/07/2022 36 0

 • Giáo trình Tin học văn phòng: Phần 1 - Bùi Thế Tâm

  Giáo trình Tin học văn phòng: Phần 1 - Bùi Thế Tâm

  Nội dung cuốn giáo trình "Tin học văn phòng" chia thành 3 chương. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung 2 chương đầu bao gồm:Những khái niệm mở đầu về máy tính, cách dùng Windows XP; hệ soạn thảo văn bản Word 2003. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p hict 25/07/2022 32 0

 • Giáo trình Tin học văn phòng: Phần 2 - Bùi Thế Tâm

  Giáo trình Tin học văn phòng: Phần 2 - Bùi Thế Tâm

  Sau mỗi phần lý thuyết của các chương trong cuốn giáo trình "Tin học văn phòng" đều rất nhiều bài tập thực hành để học sinh tự làm trong giờ thực hành ở phòng máy, cuối sách cho lời giải các bài tập của chương Excel, cuốn sách rất tiện lợi dùng để dạy và học môn Tin học cho người mới bắt đầu. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn...

   65 p hict 25/07/2022 35 0

 • Bài giảng học phần Tin học đại cương: Chương 5 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng học phần Tin học đại cương: Chương 5 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 5: Cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn SQL, lợi ích của hệ cơ sở dữ liệu, các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hict 25/07/2022 36 0

 • Bài giảng học phần Tin học đại cương: Chương 2 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng học phần Tin học đại cương: Chương 2 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 2: Cấu trúc máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, chức năng và sơ đồ cấu trúc của máy tính, các bộ phận cơ bản của máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p hict 25/07/2022 32 0

 • Bài giảng học phần Tin học đại cương: Chương 3 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng học phần Tin học đại cương: Chương 3 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 3: Phần mềm máy tính và hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm phần mềm, phân loại phần mềm, quy trình phát triển phần mềm, phần mềm mã nguồn đóng và mã nguồn mở, hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p hict 25/07/2022 30 0

 • Bài giảng học phần Tin học đại cương: Chương 4 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng học phần Tin học đại cương: Chương 4 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 4: Mạng máy tính và internet" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng máy tính, internet, một số dịch vụ cơ bản của Internet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hict 25/07/2022 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số