• Giáo trình Kế toán Pháp - Mỹ: Phần 1

  Giáo trình Kế toán Pháp - Mỹ: Phần 1

  Giáo trình "Kế toán Pháp - Mỹ" cung cấp các kiến thức cơ bản về nội dung của các chuẩn mực kế toán quốc tế, các nghiệp vụ kế toán cơ bản trong kế toán Mỹ và kế toán Pháp. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan kế toán quốc tế; đặc điểm hệ thống kế toán Mỹ; kế toán tài sản...

   180 p hict 24/09/2022 12 0

 • Giáo trình Kế toán Pháp - Mỹ: Phần 2

  Giáo trình Kế toán Pháp - Mỹ: Phần 2

  Giáo trình "Kế toán Pháp - Mỹ" cung cấp các kiến thức cơ bản về nội dung của các chuẩn mực kế toán quốc tế, các nghiệp vụ kế toán cơ bản trong kế toán Mỹ và kế toán Pháp. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kế toán nợ phải trả; kế toán vốn chủ sở hữu; hệ thống kế toán Pháp;... Mời...

   112 p hict 24/09/2022 11 0

 • Giáo trình Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ: Phần 2

  Giáo trình Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ: Phần 2

  Giáo trình "Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ" được biên soạn nhằm phục vụ cho quá trình giảng dạy của giáo viên và học tập của sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp với học phần Kế toán tài chính 3. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa;...

   90 p hict 24/09/2022 11 0

 • Giáo trình Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ: Phần 1

  Giáo trình Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ: Phần 1

  Giáo trình "Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ" được biên soạn nhằm phục vụ cho quá trình giảng dạy của giáo viên và học tập của sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp với học phần Kế toán tài chính 3. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa; kế toán...

   123 p hict 24/09/2022 8 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý kế toán (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Nguyên lý kế toán" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sổ kế toán và hình thức kế toán, hệ thống pháp lý kế toán, tổ chức công tác kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   225 p hict 24/09/2022 10 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý kế toán (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Nguyên lý kế toán" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng quan về kế toán, các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính, các phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   182 p hict 24/09/2022 9 0

 • Giáo trình môn Kế toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình môn Kế toán tài chính: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giáo trình Kế toán tài chính trình bày các nội dung: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp, kế toán vồn bằng tiền và các khoản tạm ứng, kế hoạch đâu tư tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   293 p hict 24/09/2022 8 0

 • Giáo trình môn Kế toán tài chính: Phần 2

  Giáo trình môn Kế toán tài chính: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách giáo trình Kế toán tài chính trình bày các nội dung: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận, báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   442 p hict 24/09/2022 9 0

 • Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong giảng dạy học phần kế toán tài chính I nhằm nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên

  Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong giảng dạy học phần kế toán tài chính I nhằm nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên

  Đổi mới phương pháp dạy học là một xu hướng và là yêu cầu tất yếu hiện nay, nhằm tạo ra những con người năng động, sáng tạo tiếp thu được những tri thức khoa học kĩ thuật hiện đại. Do vậy, đối với Việt Nam - một nước đang phát triển, việc phát triển GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ cấp...

   6 p hict 24/09/2022 6 0

 • Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự bận rộn của kiểm toán viên và chất lượng kiểm toán: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

  Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự bận rộn của kiểm toán viên và chất lượng kiểm toán: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

  Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự bận rộn của kiểm toán viên và chất lượng kiểm toán: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam được nghiên cứu nhằm kiểm định xem sự bận rộn của kiểm toán viên ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng kiểm toán, trong đó chất lượng kiểm toán được đo lường bằng các khoản kế toán dồn tích có thể điều...

   7 p hict 24/09/2022 6 0

 • Sử dụng GMM nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam

  Sử dụng GMM nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam

  Bài viết Sử dụng GMM nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam tập trung sử dụng ước lượng GMM để đánh giá mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến chênh lệch giữa LNKT và TNCT bằng cách xem xét và loại trừ ảnh hưởng của các biến nội sinh trong mô hình...

   9 p hict 24/09/2022 9 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Kế toán quản trị doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình "Kế toán quản trị doanh nghiệp" cập nhật những tri thức mới của kế toán quản trị như các góc độ của nội dung kế toán quản trị, các phương pháp xác định chi phí hiện đại, kế toán trách nhiệm nhằm đáp ứng tốt nhất mục tiêu đào tạo cũng như chương trình đào tạo. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình...

   248 p hict 22/08/2022 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số