Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng với UML: Phần 2 - Dương Kiều Hoa, Tôn Thất Hòa An

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng với UML" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về: mô hình đối tượng; lớp và đối tượng trong UML; quan hệ phụ thuộc và nâng cấp; mô hình hóa động; sự kiện và thông điệp (Event & Message); biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram);... Mời các bạn cùng tham khảo!