Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng với UML: Phần 1 - Dương Kiều Hoa, Tôn Thất Hòa An

Phần 1 của giáo trình "Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng với UML" cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan phân tích thiết kế hệ thống; ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất là gì; khái quát về UML; mô hình hóa use case;... Mời các bạn cùng tham khảo!