Giáo trình Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy CNC: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy CNC" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy phay CNC; Hiệu quả kinh tế khi gia công trên máy phay CNC; Độ chính xác gia công trên máy phay CNC; Chức năng chọn mặt phẳng gia công;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.