Giáo trình Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy CNC: Phần 1

Giáo trình Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy CNC: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy tiện CNC; Hiệu quả kinh tế khi gia công trên máy CNC; Lập trình gia công có bù bán kính dao; Tự động hóa lập trình gia công trên máy CNC;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.