Ebook Hình vẽ thông minh: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Hình vẽ thông minh trình bày nội dung còn lại nói về: Hình dung, trình bày và kèm theo phụ lục, đáp án của tôi cho những bài học thử thách,... Mời các bạn cùng tham khảo!