• Ebook Phân tích và giải mạch điện tử công suất: Phần 1

  Ebook Phân tích và giải mạch điện tử công suất: Phần 1

  Phần 1 của ebook "Phân tích và giải mạch điện tử công suất" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: Các van bán dẫn công suất; mạch chỉnh lưu; điều chỉnh điện áp xoay chiều (điện áp xoay chiều);... Mời các bạn cùng tham khảo!

   107 p hict 22/08/2022 31 0

 • Ebook Phân tích và giải mạch điện tử công suất: Phần 2

  Ebook Phân tích và giải mạch điện tử công suất: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phân tích và giải mạch điện tử công suất" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: Điều chỉnh điện áp một chiều (băm xung một chiều); các bộ nghịch lưu độc lập;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p hict 22/08/2022 33 0

 • Bài giảng Truyền động điện

  Bài giảng Truyền động điện

  Bài giảng Truyền động điện cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm cơ bản về hệ truyền động điện; Đặc tính cơ của động cơ điện; Điều chỉnh tốc độ truyền động điện; Tính toán và chọn công suất động cơ điện trong truyền động điện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   249 p hict 22/08/2022 32 0

 • Bài giảng Thực hành đo lường điện

  Bài giảng Thực hành đo lường điện

  Bài giảng Thực hành đo lường điện tập trung vào hai phần chính: Phần thứ nhất hướng tới kỹ năng sử dụng thiết bị và dụng cụ để đo các đại lượng trong mạch điện, điện tử như: Dòng điện, điện áp, công suất, tần số, góc pha, điện năng… Phần thứ hai hướng tới kỹ năng đo kiểm tra các linh kiện điện, điện tử.

   184 p hict 22/08/2022 29 1

 • Bài giảng Giải tích mạch và mô phỏng trên máy tính

  Bài giảng Giải tích mạch và mô phỏng trên máy tính

  Tập bài giảng được biên soạn dùng cho sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định, nội dung bao gồm 4 chương, được trình bày cụ thể như sau: MATLAB trong giải tích mạch điện; Ứng dụng MATLAB giải tích mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập; Ứng dụng MATLAB giải tích mạch điện tuyến tính...

   248 p hict 22/08/2022 24 0

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện 2: Chương 0 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện 2: Chương 0 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện 2 gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những nội dung chính về: Khái niệm về mạch phi tuyến, chế độ xác lập hằng trong mạch phi tuyến, chế độ xác lập dao động trong mạch phi tuyến, quá trình quá độ trong mạch phi tuyến, lý thuyết về mạch có thông số dải - đường dây dài đều tuyến tính. Mời các bạn tham...

   5 p hict 22/08/2022 21 1

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện 2: Chương 1 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện 2: Chương 1 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Chương 1: Khái niệm về mạch phi tuyến. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về mạch phi tuyến, tính chất mạch phi tuyến, tuyến tính hóa - quán tính hóa phần tử phi tuyến, phương pháp xét mạch phi tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   15 p hict 22/08/2022 22 1

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện 2: Chương 4 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện 2: Chương 4 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Chương 4: Quá trình quá độ trong mạch phi tuyến. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phương pháp tham số bé (nhiễu loạn), phương pháp sai phân liên tiếp, phương pháp biên pha biến thiên chậm (hệ số tích phân), phương pháp tuyến tính hóa từng đoạn.

   23 p hict 22/08/2022 29 5

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện 2: Chương 3 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện 2: Chương 3 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Chương 3: Chế độ xác lập dao động trong mạch phi tuyến. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm chung, phương pháp đồ thị với giá trị tức thời, phương pháp cân bằng điều hòa, phương pháp điều hòa tương đương, phương pháp tuyến tính hóa quanh điểm làm việc.

   27 p hict 22/08/2022 25 1

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện 2: Chương 2 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện 2: Chương 2 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Chương 2: Chế độ xác lập hằng trong mạch phi tuyến. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm chung, phương pháp đồ thị, phương pháp dò, phương pháp lặp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   23 p hict 22/08/2022 23 1

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện 2: Chương 5 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện 2: Chương 5 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Chương 5: Lý thuyết về mạch có thông số dải - Đường dây dài đều tuyến tính. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mô hình đường dây dài đều, chế độ xác lập điều hòa trên đường dây dài, quá trình quá độ trên đường dây dài không tiêu tán.

   43 p hict 22/08/2022 24 1

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 1 Các khái niệm và phương trình cơ bản của Trường điện từ cung cấp cho người học những kiến thức như: Giải tích vectơ; Các khái niệm cơ bản của Trường điện từ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p hict 22/08/2022 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số