Tài liệu ngành Dệt sợi

Bộ sưu tập Tài liệu ngành Dệt sợi sau đây tổng hợp các tài liệu hay, chất lượng, phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, tham khảo của sinh viên chuyên ngành. Hi vọng bộ sưu tập sẽ đáp ứng được một phần nào đó nhu cầu học tập của sinh viên ngành Dệt và các ngành có liên quan của trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may thời trang Hà Nội.