• Giáo trình Nguyên lý & nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý & nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 1

  Giáo trình "Nguyên lý & nghiệp vụ ngân hàng thương mại" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về ngân hàng thương mại; Những đặc thù trong kinh doanh ngân hàng; Nghiệp vụ hoạt động ngân hàng thương mại; Nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng thương mại; Tổ quan về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại, Nghiệp vụ cho vay doanh nghiệp;......

   300 p hict 24/09/2022 12 0

 • Giáo trình Nguyên lý & nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý & nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Nguyên lý & nghiệp vụ ngân hàng thương mại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nghiệp vụ cho vay tiêu dùng; Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng; Nghiệp vụ thanh toán trong nước; Nghiệp vụ thanh toán quốc tế; Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối; Nghiệp vụ marketing và dịch vụ khách hàng. Mời các bạn cùng tham khảo...

   318 p hict 24/09/2022 10 0

 • Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 1 - Th.S. Nguyễn Thị Thu Hương, ThS. Lại Lâm Anh

  Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 1 - Th.S. Nguyễn Thị Thu Hương, ThS. Lại Lâm Anh

  Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho thực tiễn hoạt động thanh toán và tín dụng trong tương lai ở phạm vi quốc tế. Giáo trình được chia thành 2 phần, trong đó phần 1 giới thiệu các vấn đề liên quan đến cả thanh toán và tín dụng quốc tế như: tỷ giá hối đoái, thị trường...

   88 p hict 24/09/2022 7 0

 • Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2 - Th.S. Nguyễn Thị Thu Hương, ThS. Lại Lâm Anh

  Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2 - Th.S. Nguyễn Thị Thu Hương, ThS. Lại Lâm Anh

  Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2 ngoài nội dung giới thiệu về những vấn đề chung của thanh toán quốc tế, còn đi sâu trình bày các công cụ thanh toán và phương thức thanh toán được sử dụng hiện nay; giới thiệu về sự ra đời, mục tiêu hoạt động, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của 4 tổ chức tài chính quốc tế với Việt Nam,...

   131 p hict 24/09/2022 7 0

 • Tài liệu học tập Marketing Căn bản: Phần 1

  Tài liệu học tập Marketing Căn bản: Phần 1

  Tài liệu học tập Marketing Căn bản được biên soạn với mục tiêu trang bị những kiến thức tổng quan nhất về khoa học Marketing cho sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Nội dung tài liệu gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau:...

   100 p hict 24/09/2022 11 0

 • Tài liệu học tập Marketing Căn bản: Phần 2

  Tài liệu học tập Marketing Căn bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tài liệu cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản sau: Các quyết định về sản phẩm, quyết định về giá bán, quyết định phân phối, truyền thông marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p hict 24/09/2022 10 0

 • Giáo trình Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ: Phần 2

  Giáo trình Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ: Phần 2

  Giáo trình "Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ" được biên soạn nhằm phục vụ cho quá trình giảng dạy của giáo viên và học tập của sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp với học phần Kế toán tài chính 3. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa;...

   90 p hict 24/09/2022 11 0

 • Giáo trình Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ: Phần 1

  Giáo trình Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ: Phần 1

  Giáo trình "Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ" được biên soạn nhằm phục vụ cho quá trình giảng dạy của giáo viên và học tập của sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp với học phần Kế toán tài chính 3. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa; kế toán...

   123 p hict 24/09/2022 8 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý kế toán (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Nguyên lý kế toán" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sổ kế toán và hình thức kế toán, hệ thống pháp lý kế toán, tổ chức công tác kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   225 p hict 24/09/2022 10 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý kế toán (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Nguyên lý kế toán" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng quan về kế toán, các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính, các phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   182 p hict 24/09/2022 9 0

 • Giáo trình môn Kế toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình môn Kế toán tài chính: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giáo trình Kế toán tài chính trình bày các nội dung: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp, kế toán vồn bằng tiền và các khoản tạm ứng, kế hoạch đâu tư tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   293 p hict 24/09/2022 8 0

 • Giáo trình môn Kế toán tài chính: Phần 2

  Giáo trình môn Kế toán tài chính: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách giáo trình Kế toán tài chính trình bày các nội dung: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận, báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   442 p hict 24/09/2022 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số